Hà Tĩnh – Địa ốc Bắc Trung Bộ

CHỢ ĐÔ LƯƠNG – NGHỆ AN

Thị Trấn Đô Lương- Nghệ An

Giá: 15 triệu/m2